Ze stron banków

 

 

W ramach promocji nowych usług dla klientów, Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim zaprezentował mieszkańcom swojego regionu zastosowanie biometrii dłoni w dostępie do usług bankowych. W ramach prezentacji banku podczas XXXVI Dni Bielska Podlaskiego, na placu w centrum miasta, stoisko banku zostało wyposażone w nowoczesny wpłatomat biometryczny z recyklingiem gotówki, gdzie mieszkańcy mogli sami sprawdzić jak działa biometria w bankomacie. Mieszkańcy mogli przekonać się, że taka metoda dostępu do usług banku jest szybka, wygodna i przede wszystkim bezpieczna. Pracownicy banku prezentując wdrożony w banku System Uwierzytelniania Biometrycznego Novum eNBio edukowali mieszkańców regionu w zakresie bezpieczeństwa korzystania z urządzeń bankomatowych gdzie zastosowano właśnie biometrię dłoni.Aktualnie Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim wdraża we wszystkich swoich placówkach System Uwierzytelniania Biometrycznego Novum eNBio, oparty na metodzie biometrii dłoni i czytnikach Palm Vein. To pierwszy Bank Spółdzielczy we wschodniej części Polski który zastosował biometrię dłoni w tak szerokich obszarach pracy banku. Są to:
 
  • wszystkie bankomaty banku,
  • logowanie wszystkich pracowników do systemów bankowych (możliwość rezygnacji z haseł logowania do systemów IT które trzeba było często zmieniać),
  • bezpośrednia obsługa klienta banku: tu biometria dłoni służy do potwierdzania tożsamości klientów i obsługi jego rachunków. W tym przypadku biometria dłoni rozwiązuje problem dodatkowego potwierdzania tożsamości w przypadku nowych dowodów osobistych. Wystarczy przyłożenie ręki klienta banku aby z całą pewnością potwierdzić jego tożsamość bez odsyłania klienta po inne dokumenty.

Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim wdrażając na tak szeroką skalę biometrię dłoni stawia na maksymalne podniesienie bezpieczeństwa realizacji transakcji finansowych przez klientów banku. Dodatkowo bank realizuje zalecenia Rekomendacji D Komisji Nadzoru Finansowego mówiącej o zarządzaniu ryzykiem towarzyszącym systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki ( Rekomendacja D, punkt 11, podpunkt 11.7) która mówi o zastosowaniu dodatkowych zabezpieczeń w dostępie do systemów IT w postaci np. metod biometrycznych.