Rozwiązanie

dla nowoczesnego banku

 

 

Rozwiązanie

dla nowoczesnego banku

Wizję nowoczesnego banku opierającego swoją działalność o cyfryzację usług i digitalizację procesów realizujemy dzięki ściśle zintegrowanym elementom z naszej oferty.

W systemie Novum Bank definiowane i parametryzowane są produkty, które są dostępne dla klienta z poziomu bankowości internetowej, aplikacji mobilnej oraz bankomatów recyklingowych i monofunkcyjnych. Niektóre z produktów mogą być inicjowane przez klienta poprzez wypełnienie dostępnych na stronie www banku Wniosków IB, które są cyfrowo procesowane w systemie Novum EOD. Z kolei regulaminy, tabele opłat i prowizji oraz inne dokumenty (dowody kasowe, potwierdzenia, wyciągi) są w postaci cyfrowego nośnika trwałego wykorzystującego technologię Blockchain. W zakresie marketingowym uzupełnieniem powyższych elementów jest system zarządzania emisją reklam Novum SPRINT, który dostarcza reklamy produktów bankowych oraz inne ważne informacje na monitory Digital Signage oraz na ekrany bankomatów.

Korzyści biznesowe


 • udostępnienie klientom szerokiego wachlarza produktów bankowych w kanałach samoobsługowych,
 • wsparcie i automatyzacja decyzyjności,
 • realne oszczędności wynikające z ograniczenia kosztów przygotowania i dostarczenia papierowej korespondencji,
 • redukcja kosztów poprzez wyniesienie czynności bankowych poza salę operacyjną - na ekrany bankomatów, wpłatomatów i smartfonów,
 • budowa wizerunku banku 3.0,
 • wsparcie dla segmentacji klientów oraz własnej polityki prowizyjnej i produktowej banku,
 • zachowanie ciągłości działania poprzez lokalną realizację transakcji,
 • ograniczenie ryzyka operacyjnego dzięki własnemu monitoringowi,
 • wzrost bezpieczeństwa poprzez niezaprzeczalność operacji autoryzowanych biometrycznie.

Cechy wyróżniające


 • bezdotykowa wypłata / wpłata - smartKARTA,
 • biometryczna identyfikacja klienta,
 • udzielanie kredytów w urządzeniach bankomatowych, bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej,
 • spłata kredytów w bankomatach recyklingowych,
 • procesy produktowe udostępnione w bankowości internetowej,
 • procesowa obsługa klienta,
 • bezpieczeństwo, spójność i niezaprzeczalność informacji zgodnie z definicją nośnika trwałego,
 • emisja plansz reklamowych na monitorach bankomatów oraz łatwe zarządzanie reklamami.

Wymagane oprogramowanie


Zapraszamy do kontaktu z Działem Sprzedaży Systemów Automatyki Bankowej


ul. Spokojna 9a, 18-400 Łomża
86 216 98 00
sekretariatnovum.pI