Odwiedź naszą stronę facebook  Odwiedź naszą stronę LinkedIn  Odwiedź nasz kanał YouTube  Zadzwoń do nas Napisz do nas    FANB - Forum Administratorów Novum Bank

Odwiedź naszą stronę facebook  Odwiedź naszą stronę LinkedIn  Odwiedź nasz kanał YouTube FANB - Forum Administratorów Novum Bank

Zadzwoń do nas Napisz do nas 

 

Automatyzacja wypłat


zasiłków i świadczeń socjalnych

 

 

Oprogramowanie systemów Novum Bank i Novum HOST pozwala zautomatyzować obsługę wypłaty zasiłków i świadczeń socjalnych na urządzeniach bankomatowych w oparciu o różne sposoby identyfikacji świadczeniobiorcy, w tym biometrię.

Kwoty zasiłków generowane są automatycznie z systemu bankowości internetowej instytucji przyznającej świadczenia i przesyłane elektronicznie do banku, eliminując ręczne przekazanie danych. Dzięki pełnej spójności z system obsługi bankomatów i pozostałymi elementami oprogramowania Novum Bank, możliwe jest pobranie świadczenia w bankomatach banku.

Oprócz wypłaty gotówki rozwiązanie usprawnia także proces wymiany informacji z instytucją wypłacającą świadczenia. Wypłaty w bankomacie można dokonać natychmiast po przekazaniu kwoty do banku, podobnie informacja o wypłacie jest dostępna w instytucji wypłacającej, natychmiast po jej dokonaniu przez świadczeniobiorcę.

Wypłaty realizowane mogą być przez wiele bankomatów. Dodatkowo w celu zachowania ciągłości wypłat, w sytuacji niedostępności bankomatów, świadczenia mogą być wypłacane w kasach banku.

W procesie wypłaty zasiłków identyfikacja świadczeniobiorcy może odbywać się przy użyciu cech biometrycznych i systemu identyfikacji biometrycznej Novum eNBio, stanowiący integralny element rozwiązania lub przy użyciu karty bankomatowej. Proces ustalenia sposobu identyfikacji można realizować w instytucji wypłacającej zasiłki lub w placówce banku.

Operacja wypłaty zasiłku w bankomacie jest maksymalnie uproszczona - osoba pobierająca zasiłek lub świadczenie po poprawnej identyfikacji potwierdza tylko chęć wypłaty całości przysługującej kwoty, po czym urządzenie wypłaca banknoty, a następnie bilon.

Korzyści biznesowe


  • możliwość świadczenia nowej usługi urzędom,
  • możliwość pozyskania nowych klientów,
  • automatyzacja procesu wypłat zasiłków i świadczeń.

Cechy wyróżniające


  • możliwość wypłat zasiłków 24/7 w dowolnym bankomacie banku,
  • obsługa biometryczna świadczeniobiorców.

Wymagane oprogramowanie


Wykorzystane technologie


Zapraszamy do kontaktu
z Działem Ofertowania i Sprzedaży Licencji


ul. Spokojna 9a, 18-400 Łomża
sekretariatnovum.pI