Odwiedź naszą stronę facebook  Odwiedź naszą stronę LinkedIn  Odwiedź nasz kanał YouTube  Zadzwoń do nas Napisz do nas    FANB - Forum Administratorów Novum Bank

Odwiedź naszą stronę facebook  Odwiedź naszą stronę LinkedIn  Odwiedź nasz kanał YouTube FANB - Forum Administratorów Novum Bank

Zadzwoń do nas Napisz do nas 

 

Novum EOD

 

system obsługi zadań i dokumentów

 

Novum EOD

 

system obsługi zadań i dokumentów

System Obsługi Zadań i Dokumentów Novum EOD, klasy workflow, pozwala na definiowanie i obsługę elektronicznego obiegu dokumentów. Automatyzuje procesy biznesowe występujące w banku, w trakcie których dokumenty, informacje oraz zadania są przekazywane od jednego pracownika do drugiego na podstawie określonych procedur. To oprogramowanie wspomaga sprzedaż usług bankowych, pracę zespołu oraz systematyzuje wewnętrzne procesy back office’owe. 

Korzyści biznesowe


 • usprawnienie oraz automatyzacja procesów sprzedażowych usług bankowych,
 • kontrola nad przebiegiem wszystkich procesów,
 • digitalizacja dokumentów,
 • zmniejszenie kosztów obsługi i kolportowania dokumentów przy jednoczesnej możliwości dostępu do nich ze wszystkich jednostek organizacyjnych,
 • efektywne wykorzystanie zespołu, dzięki bieżącej kontroli zaawansowania wykonania procesu,
 • ujednolicenie wersji aktualnych dokumentów, regulaminów,
 • optymalizacja procesów biznesowych,
 • weryfikacja i modyfikacja pod względem usprawnienia przebiegu poszczególnych etapów procesów,
 • obserwacje i działanie kontrolne nad wynikami zespołów.

Wybrane funkcjonalności


 • bezpośrednia wymiana danych z systemem Novum Bank umożliwiająca automatyczne zakładanie produktów bankowych w systemie księgowym,
 • możliwość zaimplementowania modelu skoringowego,
 • biometryczne potwierdzenie zakończenia etapu,
 • przechowywanie spersonalizowanych dokumentów klienta na trwałym nośniku, będącym gwarantem jego niezaprzeczalności i integralności,
 • udostępnienie inicjacji procesów klientom banku w bankowości internetowej,
 • możliwość tworzenia własnych procesów, oraz modyfikacji istniejących,
 • możliwość importu oraz eksportu szablonów procesów,
 • wykorzystanie procesów sprzedażowych w bieżącej obsłudze operatorskiej,
 • zagwarantowanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych dzięki wykorzystaniu sieci wewnętrznej banku do obsługi systemu.

Kluczowe komponenty


 • windykacja,
 • repozytorium dokumentów wewnętrznych,
 • ogłoszenia wewnętrzne,
 • zestaw przygotowanych procesów gotowych do zaimplementowania w banku takich jak: ofertowanie produktów kredytowych, depozytowych, kartowych, monitoring kredytów itp.

Wykorzystane technologie


Obsługa systemu w przeglądarce poprzez sieć wewnętrzną banku.

Zapraszamy do kontaktu
z Działem Ofertowania i Sprzedaży Licencji


ul. Spokojna 9a, 18-400 Łomża
sekretariatnovum.pI

Swoboda budowania procesów Novum EOD

która przynosi wymierne korzyści