Novum Bank


system obsługi banku

 

 

Novum Bank


system obsługi banku

Novum Bank to szereg ściśle ze sobą zintegrowanych, autorskich aplikacji stanowiących spójny system obsługi działalności banków spółdzielczych, SKOK-ów i innych instytucji finansowych.

Korzyści biznesowe


Dzięki nowoczesnej technologii, efektywnej architekturze, daleko idącej automatyzacji procesów i elastyczności w konfiguracji, użytkownicy uzyskują szybki zwrot z inwestycji, stosunkowo niskie koszty utrzymania, łatwe kreowanie nowoczesnych produktów i wysoki poziom obsługi klientów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dostępności, wydajności i bezpieczeństwa.

Wybrane funkcjonalności


 • jednolity, graficzny interfejs do front office, back office i pozostałych aplikacji pomocniczych,
 • ścisła integracja z bankowością elektroniczną - Internet Bankingiem oraz bankomatami.

Kluczowe komponenty


 • podstawowe operacje (core banking),
 • Skarbiec i kasy,
 • opcje rozszerzające: Ryzyko operacyjne, Rejestr kart, Wielowalutowość,
 • bankowość elektroniczna: Internet Banking, Aplikacja mobilna z obsługą BLIKA, smartKARTY, SMS Banking, Bankofon,
 • sprawozdawczość obowiązkowa i analizy,
 • Hurtownia Danych Novum,
 • rozliczenia międzybankowe i płatności,
 • wymiana danych: BIK, KRD,
 • podsystemy: workflow, anitfraud.

Wykorzystane technologie


System pracuje w architekturze trójwarstwowej opartej o środowisko OpenEdge z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Obsługa systemu odbywa się w graficznym interfejsie użytkownika osadzonym w aplikacjach: .NET, ABL (Advanced Business Language) i webowych.

Zapraszamy do kontaktu
z Działem Ofertowania i Sprzedaży Licencji


ul. Spokojna 9a, 18-400 Łomża
sekretariatnovum.pI

> 43%

banków spółdzielczych w Polsce użytkuje system Novum Bank