Odwiedź naszą stronę facebook  Odwiedź naszą stronę LinkedIn  Odwiedź nasz kanał YouTube  Zadzwoń do nas Napisz do nas    FANB - Forum Administratorów Novum Bank

Odwiedź naszą stronę facebook  Odwiedź naszą stronę LinkedIn  Odwiedź nasz kanał YouTube FANB - Forum Administratorów Novum Bank

Zadzwoń do nas Napisz do nas 

 

Novum Bank


system obsługi banku

 

 

Novum Bank


system obsługi banku

Novum Bank to szereg ściśle ze sobą zintegrowanych, autorskich aplikacji stanowiących spójny system obsługi działalności banków spółdzielczych, SKOK-ów i innych instytucji finansowych.

Korzyści biznesowe


Dzięki nowoczesnej technologii, efektywnej architekturze, daleko idącej automatyzacji procesów i elastyczności w konfiguracji, użytkownicy uzyskują szybki zwrot z inwestycji, stosunkowo niskie koszty utrzymania, łatwe kreowanie nowoczesnych produktów i wysoki poziom obsługi klientów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej dostępności, wydajności i bezpieczeństwa.

Wybrane funkcjonalności


 • jednolity, graficzny interfejs do front office, back office i pozostałych aplikacji pomocniczych,
 • ścisła integracja z bankowością elektroniczną - Internet Bankingiem oraz bankomatami.

Kluczowe komponenty


 • podstawowe operacje (core banking),
 • Skarbiec i kasy,
 • opcje rozszerzające: Ryzyko operacyjne, Rejestr kart, Wielowalutowość,
 • bankowość elektroniczna: Internet Banking, Aplikacja mobilna z obsługą BLIKA, smartKARTY, SMS Banking, Bankofon,
 • sprawozdawczość obowiązkowa i analizy,
 • Hurtownia Danych Novum,
 • rozliczenia międzybankowe i płatności,
 • wymiana danych: BIK, KRD,
 • podsystemy: workflow, anitfraud.

Wykorzystane technologie


System pracuje w architekturze trójwarstwowej opartej o środowisko OpenEdge z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Obsługa systemu odbywa się w graficznym interfejsie użytkownika osadzonym w aplikacjach: .NET, ABL (Advanced Business Language) i webowych.

Zapraszamy do kontaktu
z Działem Ofertowania i Sprzedaży Licencji


ul. Spokojna 9a, 18-400 Łomża
sekretariatnovum.pI

> 43%

banków spółdzielczych w Polsce użytkuje system Novum Bank